Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Zodpovedná starostlivosť o pracovné prostredie