Zamestnanci by mali byť oboznámení so všetkými postupmi v prípade núdzových situácií vrátane evakuácie, poskytovania prvej pomoci a hlásenia havárií.