Zákony a smernice v rôznych krajinách stanovujú minimálne štandardy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Organizácie musia dodržiavať tieto predpisy a pravidlá.