Bezpečnostných technikov delíme na rôzne funkcie – hlavne podľa charakteru prác musia mať dodatočné oprávnenie na vzdelávanie napríklad pre prácu vo výške.