• Poskytovanie pravidelných lekárskych prehliadok a monitorovanie zdravotného stavu zamestnancov.
  • Implementácia ergonomických postupov a vybavenia na minimalizáciu rizika pracovných chorôb, ako sú bolesti chrbta, karpálneho tunela atď.