Každé tri roky minimálne alebo pri zmene pracoviska či funkcie.