• Dôkladné vzdelávanie a školenie zamestnancov o bezpečnosti práce a správnom používaní náradia a vybavenia.
  • Zabezpečenie správneho používania ochrannej výstroje, ako sú ochranné okuliare, rukavice, prilby atď.
  • Pravidelná údržba a kontrola pracovného prostredia na identifikáciu potenciálnych nebezpečenstiev.