Sme tím bezpečnostných konzultantov, ktorí s nadšením pomáhajú s BOZP a PO

Spoznajte naše služby

50+

Prevádzok

Požiarna ochrana

150+

Organizácií

Zastrešovanie bezpečnosti pri práci

2000+

Školení

Periodické preškolenia personálu

We boost our clients to get more sales

Potrebujete dokumenty? Zmluva s technikom?

BOZP je skratka pre Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a je dôležitou súčasťou manažmentu bezpečnosti v pracovnom prostredí.

“Maximálna spokojnosť s dokumentáciou BOZP. Školenie prebehlo flexibilne a na mieru pre zamestnancov.”

Eva

Účtovníčka

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Volajte: 0949001200