Sme kvalifikovaní experti  

O NÁS


Poskytovanie BOZP je kľúčovým aspektom zodpovednej firmy a zabezpečuje, aby zamestnanci mali primerané pracovné podmienky a minimalizované riziko úrazov a zdravotných problémov spojených s ich činnosťami.

100+

Spokojných klientov


20+

Kontrol za nami

CETIFIKOVANÍ TÍM


Toto sú naši špecialisti ktorí sú vhodní práve pre vás.


Peter Jurák

Bezpečnostný technik

Moja skúsenosť ma naučila, že bezpečnosť je neustálym procesom. Pravidelne spolupracujem s manažmentom a zamestnancami, aby sme identifikovali nové riziká a zaviedli inovatívne riešenia na ich minimalizáciu. Moje cieľom je neustále zlepšovať bezpečnosť a ochranu zdravia vo firmách, s ktorými spolupracujem.

S hrdosťou pracujem v oblasti BOZP už od roku 2014 a som oddaný dosahovaniu vyšších štandardov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Moja práca mi umožňuje prispievať k bezpečnosti zamestnancov a rastu organizácií, a tým aj k úspechu na dlhú dobu.

Vo svojej práci kladám dôraz na vzdelávanie a osvetu.


Ing. Pavol Petrovický

Požiarny technik a bezpečnostný technik

Jedným z mojich hlavných úspechov je schopnosť ochrániť podniky pred zraneniami a pokutami od úradov za nesplnenie povinností podľa BOZP zákonov. Moja odbornosť mi umožnila identifikovať potenciálne riziká, ktoré hrozili zamestnancom, a vypracovať účinné opatrenia na minimalizáciu týchto rizík. Tým sme nielen zabezpečili zdravie a pohodu zamestnancov, ale aj ušetrili podnikom značné finančné náklady.

Moja dlhoročná angažovanosť v BOZP agende ma inšpirovala a poskytla mi výnimočný pohľad na dôležitosť a výzvy spojené s bezpečnosťou pracovného prostredia.