Spoznajte naše
služby

Ešte nemáte BOZP? Neriskujte.

Požiadajte nás o cenovú ponuku


Začíname už od €19/os.


Školenia: Zamestnanci by mali byť pravidelne školení v oblasti BOZP, aby boli informovaní o rizikách spojených s ich prácou a vedeli, ako sa pred nimi chrániť. Tieto školenia môžu zahŕňať informácie o správnom používaní ochranných pomôcok, pravidlách pre bezpečnú prácu a evakuáciu v prípade núdze.

 


Potrebujete dokumenty? Už od €49/ks


Monitorovanie a hodnotenie: Proces BOZP by mal byť pravidelne monitorovaný a hodnotený na zabezpečenie jeho účinnosti. To zahŕňa skúmanie úrazových situácií, revízie bezpečnostných opatrení a prípadne úpravu plánu BOZP na základe nových rizík alebo zistení.

 


Zmluva s technikom už od €99/rok


Dodržiavanie predpisov a noriem: Existujú štátne a medzinárodné normy a predpisy týkajúce sa BOZP, ktoré musia organizácie dodržiavať. Tieto predpisy zahŕňajú minimálne bezpečnostné požiadavky a normy pre rôzne odvetvia a typy pracovných činností.

SUMÁR


BOZP je skratka pre Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a je dôležitou súčasťou manažmentu bezpečnosti v pracovnom prostredí.Neriskujte a dajte si naceniť BOZP u nás. Je to potrebné zo zákona a nedá sa to obísť skratkami.

Nečakajte a začnite
svoj vlastný projekt s nami ešte dnes

 


 

Poskytovanie BOZP je kľúčovým aspektom zodpovednej firmy a zabezpečuje, aby zamestnanci mali primerané pracovné podmienky a minimalizované riziko úrazov a zdravotných problémov spojených s ich činnosťami. Neriskujte!