SUMÁR


BOZP je skratka pre Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a je dôležitou súčasťou manažmentu bezpečnosti v pracovnom prostredí.Neriskujte a dajte si naceniť BOZP u nás. Je to potrebné zo zákona a nedá sa to obísť skratkami.

 
NAŠE SLUŽBY


Ponúkame 3 balíky služieb


1 / 3
 
NÁŠ TÍM


Vybrali sme najlepších  

odborníkov

ktorí sú vhodní práve pre vás.

Peter Jurák

IČO: 46 303 626


BOZP expert pre vašu prevádzku

Ing. Pavol Petrovický

IČO: 47 908 262


Expert na požiarnu ochranu na prevádzke

Nečakajte a začnite
svoj vlastný projekt s nami ešte dnes

 


 

Poskytovanie BOZP je kľúčovým aspektom zodpovednej firmy a zabezpečuje, aby zamestnanci mali primerané pracovné podmienky a minimalizované riziko úrazov a zdravotných problémov spojených s ich činnosťami. Neriskujte!