Kontakt2023-12-27T11:38:50+01:00

Dohodnite si konzultáciu BOZP

Peter Jurák

Bezpečnostný technik
  • Preškolenia personálu
  • Požiarna ochrana
  • Dokumentácia

Moja dlhoročná angažovanosť v BOZP agende ma inšpirovala a poskytla mi výnimočný pohľad na dôležitosť a výzvy spojené s bezpečnosťou pracovného prostredia.

Peter Jurák

Bezpečnostný technik

Vyberte si službu

Táto stránka je chránená pomocou Google reCAPTCHA. Viac o zásadách ochrany osobných údajov a zmluvných podmienkach.

Aký problém sa snažíte vyriešiť?

Ako často treba školenie BOZP teda?2020-06-26T22:21:38+02:00
Každé tri roky minimálne alebo pri zmene pracoviska či funkcie.
Aké typy bezpečnostných technikov poznáme?2020-06-26T22:21:27+02:00

Bezpečnostných technikov delíme na rôzne funkcie – hlavne podľa charakteru prác musia mať dodatočné oprávnenie na vzdelávanie napríklad pre prácu vo výške.

Ako môžem minimalizovať riziko pracovných úrazov?2023-12-01T00:41:43+01:00
  • Dôkladné vzdelávanie a školenie zamestnancov o bezpečnosti práce a správnom používaní náradia a vybavenia.
  • Zabezpečenie správneho používania ochrannej výstroje, ako sú ochranné okuliare, rukavice, prilby atď.
  • Pravidelná údržba a kontrola pracovného prostredia na identifikáciu potenciálnych nebezpečenstiev.
Ako by mala byť riadená prevencia pracovných chorôb?2020-06-26T22:19:20+02:00
  • Poskytovanie pravidelných lekárskych prehliadok a monitorovanie zdravotného stavu zamestnancov.
  • Implementácia ergonomických postupov a vybavenia na minimalizáciu rizika pracovných chorôb, ako sú bolesti chrbta, karpálneho tunela atď.
Aké sú zákonné požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?2020-06-26T22:19:02+02:00

Zákony a smernice v rôznych krajinách stanovujú minimálne štandardy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Organizácie musia dodržiavať tieto predpisy a pravidlá.

Aké sú postupy pri haváriách alebo núdzových situáciách?2020-06-26T22:15:06+02:00

Zamestnanci by mali byť oboznámení so všetkými postupmi v prípade núdzových situácií vrátane evakuácie, poskytovania prvej pomoci a hlásenia havárií.

Ako môžem podporiť bezpečnostnú kultúru vo svojej organizácii?2020-06-26T22:03:11+02:00
  • Vytvorenie prostredia otvorenosti, kde zamestnanci môžu upozorniť na bezpečnostné nedostatky bez obáv o represie.
  • Odmeňovanie správneho dodržiavania bezpečnostných postupov a správania.