BOZP a OPP

Spoznajte naše služby a vyberte si svoj plán, ktorý vám vyhovuje.

Niektoré značky, s ktorými riešime BOZP

bozp
bozp
bozp
bozp
bozp
bozp
BOZP-2
  • Dodržiavanie predpisov

Bezpečnostný technik

Existujú štátne a medzinárodné normy a predpisy týkajúce sa BOZP, ktoré musia organizácie dodržiavať. Tieto predpisy zahŕňajú minimálne bezpečnostné požiadavky a normy pre rôzne odvetvia a typy pracovných činností.

  • Prevencia

Požiarna ochrana

Požiary môžu mať ničivé následky pre životy a majetok. Je preto nevyhnutné venovať osobitnú pozornosť požiarnej ochrane (PO) vo všetkých oblastiach, kde existuje riziko vzniku ohňa. V tomto článku sa pozrieme na dôležité aspekty požiarnej ochrany, spolu s opatreniami, ktoré môžeme prijať na minimalizáciu rizika a ochranu pred požiarmi.

OPP
BOZP-skolenie
  • Monitorovanie a hodnotenie

Preškolenie zamestnancov

Zamestnanci by mali byť pravidelne školení v oblasti BOZP a PO, aby boli informovaní o rizikách spojených s ich prácou a vedeli, ako sa pred nimi chrániť. Tieto školenia môžu zahŕňať informácie o správnom používaní ochranných pomôcok, pravidlách pre bezpečnú prácu a evakuáciu v prípade núdze.

Vaše nové BOZP – Sme investori do ľudí

Zamestnanci by mali byť pravidelne školení v oblasti BOZP, aby boli informovaní o rizikách spojených s ich prácou a vedeli, ako sa pred nimi chrániť.

Periodické školenia BOZP

Každé 3 roky pri administratívnej práci je potrebné školenie

Školenia BOZP pri nástupe

Pri každom novom nástupe zamestnanca treba oboznámiť

Školenia BOZP pri zmene

Ak sa zmení časom pracovná náplň zamestnanca

Kontaktujte nás

Vybrali sme najlepších odborníkov, ktorí sú vhodní práve pre vás.

Tím Petra je úžasný. Pomohli nám pri kontrolách. Vďaka ich progresívnemu prístupu sme nedostali zbytočné pokuty.

Roman

Cestovná agentúra

Peter Jurák
Bezpečnostný technik

Táto stránka je chránená pomocou Google reCAPTCHA. Viac o zásadách ochrany osobných údajov a zmluvných podmienkach.