Sme tím bezpečnostných technikov, ktorí s nadšením pomáhajú s BOZP a PO

Spoznajte naše služby

bezpečnostný-technik

50+

Prevádzok

Požiarna ochrana

150+

Organizácií

Zastrešovanie bezpečnosti pri práci

2000+

Školení

Periodické preškolenia personálu

Bezpečnostný technik je odborník v oblasti bezpečnosti, ktorý sa zaoberá navrhovaním, implementáciou a správou bezpečnostných systémov a opatrení. Ich úlohou je identifikovať riziká a hrozby v prostredí, ako aj vyvíjať a uplatňovať opatrenia na ochranu ľudí, majetku a informácií.

Práce bezpečnostného technika môžu zahŕňať:

  1. Analýzu bezpečnostných potrieb a rizík v organizáciách alebo budovách.
  2. Navrhovanie a implementácia fyzických bezpečnostných systémov, ako sú kamerové systémy, alarmy, prístupové kontroly atď.
  3. Vyhodnocovanie a uplatňovanie bezpečnostných politík a postupov.
  4. Poskytovanie školení a tréningov v oblasti bezpečnosti pre zamestnancov.
  5. Monitorovanie a hodnotenie účinnosti existujúcich bezpečnostných opatrení.
  6. Spolupráca s inými odborníkmi a agentúrami na riešení bezpečnostných otázok.

Bezpečnostní technici sa môžu špecializovať na rôzne oblasti, ako sú fyzická bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť, firemná bezpečnosť atď. Ich práca je kľúčová pre zabezpečenie ochrany ľudí a majetku v rôznych prostrediach a organizáciách.

BOZP-1

Potrebujete dokumenty? Zmluva s technikom?

BOZP je skratka pre Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a je dôležitou súčasťou manažmentu bezpečnosti v pracovnom prostredí.

“Maximálna spokojnosť s dokumentáciou BOZP. Školenie prebehlo flexibilne a na mieru pre zamestnancov.”

Eva

Účtovníčka

Bezpečnostný technik a ochrana zdravia pri práci

Volajte: 0949001200