Cenník2023-12-27T11:37:43+01:00

Vyberte si svoj plán BOZP a PO

Bezpečnosť pri práci

Už od 49 EUR ročne pri jednom zamestnancovi (konateľovi) napr. jednoosobovej s.r.o.

Požiarna ochrana

Školenia aj dokumentácia už od 199 EUR za rok podľa veľkosti a typu prevádzky.

Školenia BOZP

Už od 19 EUR za osobu podľa typu pracovnej činnosti a celkového počtu na prevádzke.

Hľadáte ešte ďalšie služby?

Zlepšite udržanie bezpečnosti svojích zamestnancov

Zamestnanci by mali byť pravidelne školení v oblasti BOZP, aby boli informovaní o rizikách spojených s ich prácou a vedeli, ako sa pred nimi chrániť.

Poskytovanie služieb BOZP a požiarna ochrana

ročne už od

99 EUR

 • Bezpečnostná politika
 • Plán BOZP
 • Záznamy o školeniach
 • Záznamy o inspekciách a revíziách
 • Pokyny a postupy
 • Psychosociálne faktory a zdravie
 • Ochranné pomôcky a vybavenie

Čoskoro sa vám ozveme!

Aký problém sa snažíte vyriešiť?

Ako často treba školenie BOZP teda?2020-06-26T22:21:38+02:00
Každé tri roky minimálne alebo pri zmene pracoviska či funkcie.
Aké typy bezpečnostných technikov poznáme?2020-06-26T22:21:27+02:00

Bezpečnostných technikov delíme na rôzne funkcie – hlavne podľa charakteru prác musia mať dodatočné oprávnenie na vzdelávanie napríklad pre prácu vo výške.

Ako môžem minimalizovať riziko pracovných úrazov?2023-12-01T00:41:43+01:00
 • Dôkladné vzdelávanie a školenie zamestnancov o bezpečnosti práce a správnom používaní náradia a vybavenia.
 • Zabezpečenie správneho používania ochrannej výstroje, ako sú ochranné okuliare, rukavice, prilby atď.
 • Pravidelná údržba a kontrola pracovného prostredia na identifikáciu potenciálnych nebezpečenstiev.
Ako by mala byť riadená prevencia pracovných chorôb?2020-06-26T22:19:20+02:00
 • Poskytovanie pravidelných lekárskych prehliadok a monitorovanie zdravotného stavu zamestnancov.
 • Implementácia ergonomických postupov a vybavenia na minimalizáciu rizika pracovných chorôb, ako sú bolesti chrbta, karpálneho tunela atď.
Aké sú zákonné požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?2020-06-26T22:19:02+02:00

Zákony a smernice v rôznych krajinách stanovujú minimálne štandardy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Organizácie musia dodržiavať tieto predpisy a pravidlá.

Aké sú postupy pri haváriách alebo núdzových situáciách?2020-06-26T22:15:06+02:00

Zamestnanci by mali byť oboznámení so všetkými postupmi v prípade núdzových situácií vrátane evakuácie, poskytovania prvej pomoci a hlásenia havárií.

Ako môžem podporiť bezpečnostnú kultúru vo svojej organizácii?2020-06-26T22:03:11+02:00
 • Vytvorenie prostredia otvorenosti, kde zamestnanci môžu upozorniť na bezpečnostné nedostatky bez obáv o represie.
 • Odmeňovanie správneho dodržiavania bezpečnostných postupov a správania.

Niektoré značky, s ktorými riešime BOZP

bozp
bozp
bozp
bozp
bozp
bozp

Poskytovanie BOZP je kľúčovým aspektom zodpovednej firmy

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Volajte: 0949001200