• Vytvorenie prostredia otvorenosti, kde zamestnanci môžu upozorniť na bezpečnostné nedostatky bez obáv o represie.
  • Odmeňovanie správneho dodržiavania bezpečnostných postupov a správania.